Värmesystem för slott & koja – Vi projekterar, installerar & servar!

Ekonomi & Säkerhet genom Kvalitet & Kunskap

Solcellsbidaget ändras

 

Nu storsatsar vi på Solenergi!

Det nya bidragssystemet för solenergi & batterilagring för egenproducerad energi s.k. "grön ROT" gäller f.o.m den 1 januari 2021.

Nu får man bidraget direkt på fakturan i form av 14,55% på hela totalbeloppet, alltså inte bara på arbetet.

För batteriet ges 50% men dock fortfarande max 50 000:- efter den 1 januari 2021.

Priset på paneler sjunker lite hela tiden samtidigt som effekten ökar något.

Effektiviteten på solceller ligger idag på runt 20% för de mest prisvärda & dom absolut bästa på drygt 22%.

Tyvärr är det många företag som "lockar" med paneler som har över 550W st men då är dessa oftast mycket större & dyrare.

Samtidigt skall man inte stirra sig blind på effektiviteten då det är ett förhållande mellan effekt & storlek vilket i sin tur gör att om man minskar glasytan /storlek på panel så ökar effektiviteten men samtidigt finns det en risk att det lätt blir lite smuts i kanten som påverkar effektiviteten negativt. Låt dig inte luras - anlita oss...

 

Mvh Dan Bengtsson